Matej Kuruc

Stavebný inžinier

Vedúci projektant pozemných stavieb

Vaša kontaktná osoba pre

Budovy

Od roku 2005 je Matej Kuruc súčasťou firmy Basler & Hofmann. Vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach so zameraním na inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Počas pôsobenia v Bratislave a Zürichu prešiel viacerými oddeleniami spoločnosti. V súčasnosti je členom tímu pozemných stavieb, ale spolupôsobí aj na projektoch výstavby diaľničnej infraštruktúry a tiež pri implementácii systému manažérstva kvality. Z portfólia projektov sú najvýznamnejšími multifunkčný objekt v štvrti Europaallee v blízkosti hlavnej stanice v Zürichu, bytový dom CityWest C a diaľničný obchvat Bratislavy D4R7.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup