Štefan Choma

Stavebný inžinier

Konzultant

Štefan Choma po absolvaní Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave začal svoju kariéru ako pedagóg na Katedre betónových konštrukcií a mostov. Následne pracoval mnoho rokov na Riaditeľstve diaľnic, neskôr Slovenskej správe ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti, ako vedúci oddelenia mostov, neskôr ako vedúci oddelenia tunelov. Má bohaté skúsenosti s prípravou a projektovaním diaľničných mostov a cestných a železničných tunelov. Koordinoval a podieľal sa na príprave a vypracovaní slovenských technických predpisov pre tunely. Od roku 2006 pracuje vo firme Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., kde dvanásť rokov pôsobil ako konateľ a výrobný riaditeľ. Jeho rady, znalosti a skúsenosti prispievajú k úspešnému ukončeniu komplexných a náročných projektov dopravnej infraštruktúry. V neposlednom rade je nutné vyzdvihnúť jeho aktívnu účasť pri vzniku a činnosti profesijných organizácií: Slovenský národný komitét fib SK, Slovenská cestná spoločnosť a Slovenská tunelárska asociácia.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup

Tel +421 2 5949 0477

E-mail