Europaallee stavebný celok F, Zürich/ Švajčiarsko

Projekt v skratke

Priamo pri koľajisku hlavnej stanice Zürich stavia Immobilien AG Švajčiarskych spolkových železníc SBB 3 výškové budovy s výškou do 53 metrov. V prízemných podlažiach budú obchodné a administratívne priestory. Basler & Hofmann spolu s architektmi vyhrali súťaž na generálneho
projektanta a je zodpovedný za stavebnú jamu, nosné konštrukcie a ochranu proti otrasom.

Zahrnuté kompentencie

Budovy

Objednávateľ

Basler & Hofmann AG, Boltshauser Architekten AG

Naše služby

Výkresová dokumentácia na realizáciu stavby (výkresy tvaru a výstuže)

Podobné projekty