Tunel Bôrik

Projekt v skratke

Tunel Bôrik je súčasťou diaľničného úseku D1 Mengusovce – Jánovce severozápadne od Svitu. Umožnil prechod trasy diaľnice cez výbežok ochranného pásma Tatranského národného parku. Približne 1 km dlhý tunel má dve tunelové rúry, každá s dvomi jazdnými pruhmi a tri priečne
prepojenia vo vzájomnej vzdialenosti 250 m. Tunelové rúry boli vyrazené s použitím cyklického razenia (Novej rakúskej tunelovacej metódy) a vyhotovené s dvojvrstvovým ostením.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

ARGE „IS – Marti Contractors“

Naše služby

Dokumentácia na realizáciu stavby

Podobné projekty