Tunel Laliky

Projekt v skratke

678 m dlhý jednorúrový tunel je súčasťou poľskej rýchlostnej cesty S69 Bielsko Biala – Zwardoň. Nachádza sa približne 10 km pred slovenskopoľskou hranicou. Tunel Laliky je prvým razeným tunelom v Poľsku a zároveň najdlhším poľským tunelom. Tunel bol zhotovený cyklickým razením (Novou rakúskou tunelovacou metódou). Tunelová rúra má dvojvrstvové ostenie, primárne ostenie zo striekaného betónu a sekundárne ostenie zo železobetónu. Dvojpruhová tunelová rúra, určená pre obojsmernú premávku, je štyrmi priečnymi prepojeniami spojená s paralelnou únikovou štôlňou.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

Doprastav, a.s. Bratislava

Naše služby

Dokumentácia na realizáciu stavby

Podobné projekty