Železničné tunely Štrba, Zámčisko, Palúdza

Projekt v skratke

Trať Košice – Žilina je súčasťou nového európskeho západo-východného koridoru. V traťovom úseku Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry sa má dvojkoľajná trať modernizovať s cieľom odstránenia rýchlostných obmedzení. Preto sú v tomto úseku navrhnuté nové tunely. Jednorúrové tunely Štrba, Zámčisko a Paludza sú navrhované na traťovú rýchlosť 160 km/h. 2,5 km dlhý razený tunel Štrba podchádza pahorkovitú vyvýšeninu Za hájom neďaleko obce Štrba. V strede tunela je navrhnutá koľajová spojka. 155 m dlhý tunel Zámčisko je súčasťou navrhovaného tunelového systému Dúbrava – Zámčisko a pozostáva z 90 m dlhej razenej časti a dvoch krátkych hĺbených častí. 630 m dlhý tunel Paludza je navrhnutý ako hĺbený tunel zhotovený pod zastropením. Nosnú konštrukciu tvoria 80 cm hrubé a 12 m dlhé podzemné steny a železobetónová monolitická klenba.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

REMING Consult a.s. Bratislava

Naše služby

Dokumentácia na územné rozhodnutie, Dokumentácia na stavebné povolenie, Dokumentácia na realizáciu stavby

Podobné projekty