Zóna Suurstoffi Východ, Rotkreuz / Švajčiarsko

Projekt v skratke

Pri Lucerne v bývalom priemyselnom areáli továrne na výrobu kyslíka a vodíka vznikajú pre Zug Estates tri novostavby. V spodných podlažiach budov s výškou do 40 m sú plánované priestory pre obchod a služby, horné podlažia majú byť vyhradené pre bývanie. Nosnú konštrukciu tvorí flexibilný skelet, všetky deliace steny sú nenosné, ľahkej konštrukcie. Basler & Hofmann AG je generálnym projektantom zástavby v združení s architektom a zodpovedným vedením stavby.

Zahrnuté kompentencie

Budovy

Objednávateľ

Basler & Hofmann AG, generálny projektant Združenie Bob Gysin + Partner AG, S+B Baumanagement AG

Naše služby

Výkresová dokumentácia na realizáciu stavby (výkresy tvaru a výstuže)

Podobné projekty