Róbert Zwilling

Stavebný inžinier

Konateľ a výkonný riaditeľ

Róbert Zwilling

Róbert Zwilling pracuje v spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. od roku 2006. Od roku 2018 je konateľom a výrobným riaditeľom našej spoločnosti. Jeho hlavným zameraním sú tunely v realizácii, predovšetkým ich stavebné časti. Zaoberá sa novostavbami významných tunelov, či už ako kľúčový expert, vedúci projektant alebo ako konzultant. K jeho posledným projektom patria tunely Žilina, Ovčiarsko, Svrčinovec a Poľana. V súčasnosti sa podieľa tiež na projektovaní aktuálne najdlhšieho tunela Višňové, ktorý je vo výstavbe. V minulosti sa podieľal aj na projektovaní niekoľkých zahraničných tunelov. Je členom výboru Slovenskej tunelárskej asociácie.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Konzultační inžinieri
Pobočka Prievidza
M. Mišíka 4A
SK-971 01 Prievidza
Map and directions

Tel +421 2 5949 0482
E-mail