Valerián Horváth

Stavebný inžinier

Konateľ a riaditeľ spoločnosti

Valerián Horváth

Valerián Horváth absolvoval na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore pozemných stavieb, ako aj postgraduálne štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas kariéry pôsobil na projektoch v zahraničí. Vo firme Basler & Hofmann s.r.o. pracuje od roku 2009 konateľ a ako riaditeľ spoločnosti.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Konzultační inžinieri
Panenská 13
SK-811 03 Bratislava
Mapa a prístup

Tel +421 2 5949 0450
E-mail