Kvalita nášho života je úzko spojená s fungujúcou infraštruktúrou, komfortným priestorom na bývanie, prácu a voľnočasové aktivity, a so zdravým životným prostredím. Týmto sa Basler & Hofmann zaoberá: vyvíjame smerodajné riešenia v oblastiach výstavby, mobility, energií, bezpečnosti a životného prostredia. Radíme, plánujeme a projektujeme.

Odbornosť na všetkých úrovniach

 

Máme radi komplexnosť. Keď sa požadujú rôzne disciplíny, keď musí byť splnených veľa okrajových podmienok alebo zohľadnených viacero rôznych záujmov, vtedy sú žiadané naše schopnosti: pracujeme.

 
 

Tím na mieru

Projekt zákazníka a jeho požiadavky sú stredobodom nášho záujmu. Na každú úlohu zostavujeme kompetentný tím na mieru. Vedenie projektu koordinuje odborníkov, zodpovedá za rozpočet a termíny.

 

Návrhy z inej perspektívy

Jeden jediný odborník môže zodpovedať iba niekoľko otázok, preto v skupine Basler & Hofmann pracujú odborníci z viac ako 30 disciplín. Na každú úlohu sa pozeráme z rôznych perspektív a nasadzujeme podľa potreby kolegov z iných oblastí. Tým zabezpečujeme, aby naše riešenia boli otimálne šité na mieru.

 
 

Všetky fázy

Každý pracujeme na niekoľkých projektoch, infraštruktúrne projekty ako aj posudky vyhotovené za niekoľko dní. Zúčastňujeme sa na projektoch od prvých ideových návrhov pokračuje štúdiami uskutočniteľnosti a projektovaním až po realizáciu stavby. Zastávame rôzne mandáty: raz sme generálny projektant, raz konzultant investora, inokedy špecialista projektant ako člen projektového tímu.

 

Hlavou a srdcom

Na našich projektoch spolupracujeme so zákazníkmi, partnermi a ďalšími zúčastnenými, často veľmi intenzívne a dlhodobo. Naša skúsenosť ukazuje, že dobré riešenia vznikajú vtedy, keď sa staráme o odbornú i medziľudskú stránku. Byť zaviazaný veci a zúčastneným ľudom – to je výzva pre našich vedúcich projektantov.

Nezávislý rodinný podnik

 

Basler & Hofmann je švajčiarsky rodinný podnik, ktorý patrí rodinám Baslerových a Hofmannových. Členovia rodín sa angažujú v dozorných radách skupiny Basler & Hofmann a starajú sa dedičstvo zakladateľov spoločnosti. Ich cieľom je zabezpečenie, aby sa podniku dlhodobo dobre darilo.

 
 

Zaviazaní podniku

Obe podielnické rodiny ukotvili svoje porozumenie pre podnik v rodinnej charte. Najvyšším cieľom je dlhodobá konkurencieschopnosť podniku a dlhodobé zabezpečenie pracovných miest. Rodiny zdieľajú hodnoty Basler & Hofmann, v ktorých zohráva ústrednú rolu partnerská spolupráca.

 

Stabilný rozvoj

Naša materská firma bola založená v roku 1963 a celá jej história sa vyznačuje trvalým, stabilným rastom. Sme pripravení prispôsobiť sa novým požiadavkám našich zákazníkov a spoločnosti a tak neustále rozširovať a obnovovať naše kompetencie. Ako rodinný podnik máme voľný priestor na dlhodobé investície do budúcnosti.

Údaje a fakty

 
 
 

V stručnosti

  • Firma Basler & Hofmann Slovakia bola založená 23. apríla 2005. Máme dve kancelárie v Bratislave a v Prievidzi.
  • Basler & Hofmann AG, naša materská firma bola založená 1. januára 1963.
  • približne 40 pracovníkov na Slovensku
  • viac ako 90 percent pracovníkov na Slovenská má vysokoškolské vzdelanie
  • viac ako 700 pracovníkov v rámci skupiny Basler & Hofmann
  • pôsobiská v štyroch krajinách: Švajčiarsko, Nemecko, Slovensko a Singapúr
 

Členstvá

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov, SACE (www.sace.sk)

Slovenská tunelárska asociácia, STA (www.sta-ita-aites.sk)

Slovenská cestná spoločnosť, SCS (www.cestnaspol.sk)

Švajčiarsko – Slovenská obchodná komora, HSSR (www.hssr.sk)

Slovenský Národný komitét fib (www.fib-sk.sk)

 

 

 

Manažérstvo kvality

Máme certifikovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015

Začlenenie v organizačnej štruktúre skupiny Basler & Hofmann

 

Basler & Hofmann Slovakia je slovenská firma, patriaca do švajčiarskej skupiny inžiniersko-projektových firiem. V rámci skupiny úzko spolupracujeme, obzvlášť s našou centrálou v Zürichu, a tým profitujeme zo siete uznávaných odborníkov z viac ako 30 disciplín. Basler & Hofmann Slovakia riadia obaja riaditelia Valerián Horváth a Róbert Zwilling.

 

Basler & Hofmann Holding AG

B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung
Basler & Hofmann AG
Rehalp-Verwaltungs AG
Basler & Hofmann AG
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Basler & Hofmann Deutschland GmbH
Arch'lab Pte. Ltd.
Ingenieurgemein­schaft Pardeller GmbH

Basler & Hofmann Holding AG

Basler & Hofmann AG
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Basler & Hofmann Deutschland GmbH
Arch'lab Pte. Ltd.
Ingenieurgemein­schaft Pardeller GmbH
Basler & Hofmann West AG
B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung
Rehalp-Verwaltungs AG
 
 

Vedenie spoločnosti