Impresum

Vydavateľ

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Konzultační inžinieri
Panenská 13
SK-811 03 Bratislava
Tel. +421 2 5949 0470
E-Mail:  office@baslerhofmann.sk
IČO: 359 256 21
IČ DPH: SK2021986494

 

Právne informácie k použitiu internetovej ponuky

Autorské práva

Celý obsah stránok spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia je chránený autorským právom. Sťahovanie a použitie obsahu týchto stránok je povolené na súkromné účely, pokiaľ nebudú odstránené symboly označujúce ochranu autorských práv a nebudú dokumenty pozmeňované. Rozmnožovanie, šírenie (elektronicky alebo inými prostriedkami), pozmeňovanie, odkazovanie alebo použitie týchto stránok na verejné alebo komerčné účely nie je dovolené bez výslovného pokynu alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia.

 

Vylúčenie ručenia

Obsah týchto stránok bol starostlivo vytvorený. Avšak spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia neručí za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo použiteľnosť uvedených informácií.

Spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia neručí za škody alebo následky, ktoré vzniknú z prístupu na stránky spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia alebo z ich použitia (resp. z nemožnosti prístupu alebo použitia).

Táto stránka môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú prevádzkované alebo kontrolované spoločnosťou Basler & Hofmann Slovakia. Aktivovanie týchto odkazov je na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia nepreberá zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok tretích strán.