Kancelárie

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

+421 2 5949 0470

E-mail

Mapa a prístup

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Pobočka Prievidza

Matice slovenskej 10

SK-971 01 Prievidza

+421 2 5949 0470

E-mail

Mapa a prístup