Kvalita nášho života je úzko spojená s fungujúcou infraštruktúrou, komfortným priestorom na bývanie, prácu a voľnočasové aktivity, a so zdravým životným prostredím. Týmto sa Basler & Hofmann zaoberá: vyvíjame smerodajné riešenia v oblastiach výstavby, mobility, energií, bezpečnosti a životného prostredia. Radíme, plánujeme a projektujeme.

Odbornosť na všetkých úrovniach

Máme radi komplexnosť. Keď sa požadujú rôzne disciplíny, keď musí byť splnených veľa okrajových podmienok alebo zohľadnených viacero rôznych záujmov, vtedy sú žiadané naše schopnosti: pracujeme.

Tím na mieru

Projekt zákazníka a jeho požiadavky sú stredobodom nášho záujmu. Na každú úlohu zostavujeme kompetentný tím na mieru. Vedenie projektu koordinuje odborníkov, zodpovedá za rozpočet a termíny.

Návrhy z inej perspektívy

Jeden jediný odborník môže zodpovedať iba niekoľko otázok, preto v skupine Basler & Hofmann pracujú odborníci z viac ako 30 disciplín. Na každú úlohu sa pozeráme z rôznych perspektív a nasadzujeme podľa potreby kolegov z iných oblastí. Tým zabezpečujeme, aby naše riešenia boli optimálne šité na mieru.

Všetky fázy

Každý pracujeme na niekoľkých projektoch, ku ktorým patria infraštruktúrne projekty ako aj odborné posudky vyhotovené v priebehu niekoľkých dní. Zúčastňujeme sa na projektoch od prvých ideových návrhov cez štúdiu uskutočniteľnosti a projektovanie až po realizáciu stavby. Zastávame rôzne mandáty: raz sme generálny projektant, raz konzultant investora, inokedy špecialista projektant ako člen projektového tímu.

Hlavou a srdcom

Na našich projektoch spolupracujeme so zákazníkmi, partnermi a ďalšími zúčastnenými, často veľmi intenzívne a dlhodobo. Naša skúsenosť ukazuje, že dobré riešenia vznikajú vtedy, keď sa staráme o odbornú i medziľudskú stránku. Byť zaviazaný veci a zúčastneným ľudom – to je výzva pre našich vedúcich projektantov.

Nezávislý rodinný podnik

Basler & Hofmann je švajčiarsky rodinný podnik, ktorý patrí rodinám Baslerových a Hofmannových. Členovia rodín sa angažujú v dozorných radách Familienholding B&H AG a skupiny spoločností a starajú sa o dedičstvo zakladateľov spoločnosti. Ich cieľom je zabezpečenie, aby sa podniku dlhodobo dobre darilo.

Zaviazaní podniku

Obe podielnické rodiny ukotvili svoje porozumenie pre podnik v rodinnej charte. Najvyšším cieľom je dlhodobá konkurencieschopnosť podniku a dlhodobé zabezpečenie pracovných miest. Rodiny zdieľajú hodnoty Basler & Hofmann, v ktorých zohráva ústrednú rolu partnerská spolupráca.

Stabilný rozvoj

Naša materská firma bola založená v roku 1963 a celá jej história sa vyznačuje trvalým, stabilným rastom. Sme pripravení prispôsobiť sa novým požiadavkám našich zákazníkov a spoločnosti a tak neustále rozširovať a obnovovať naše kompetencie. Ako rodinný podnik máme voľný priestor na dlhodobé investície do budúcnosti.

Údaje a fakty

V stručnosti

  • Firma Basler & Hofmann Slovakia bola založená 23. apríla 2005. Máme dve kancelárie v Bratislave a v Prievidzi.
  • Basler & Hofmann AG, naša materská firma bola založená 1. januára 1963.
  • približne 44 pracovníkov na Slovensku
  • viac ako 90 percent pracovníkov na Slovensku má vysokoškolské vzdelanie
  • viac ako 700 pracovníkov v rámci skupiny Basler & Hofmann
  • pôsobiská v piatich krajinách: Švajčiarsko, Nemecko, Slovensko, Taliansko a Singapúr

Členstvá

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov, SACE (www.sace.sk)

Slovenská tunelárska asociácia, STA (www.sta-ita-aites.sk)

Slovenská cestná spoločnosť, SCS (www.cestnaspol.sk)

Švajčiarsko – Slovenská obchodná komora, HSSR (www.hssr.sk)

Slovenský Národný komitét fib (www.fib-sk.sk)

 

Manažérstvo kvality

Máme certifikovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015

Začlenenie v organizačnej štruktúre skupiny Basler & Hofmann

Basler & Hofmann Slovakia je slovenská firma, patriaca do švajčiarskej skupiny inžiniersko-projektových firiem. V rámci skupiny úzko spolupracujeme, obzvlášť s našou centrálou v Zürichu, a tým profitujeme zo siete uznávaných odborníkov z viac ako 30 disciplín. Basler & Hofmann Slovakia riadia obaja riaditelia Valerián Horváth a Eva Šávelová.

Skupina Basler & Hofmann patrí k rodinnému holdingu B&H. Každá zo spoločností pôsobí ako hospodársky samostatný a právne nezávislý subjekt.

Vedenie spoločnosti