Basler & Hofmann je nezávislá inžiniersko-projektová firma.

Vyvíjame riešenia udávajúce trend pre husto zastavaný a intenzívne využívaný svet. U nás úzko spolupracujú ľudia z najrozličnejších profesií. Naša práca sa vyznačuje prepojeným myslením a celkovým prehľadom.

Projekty v centre pozornosti