Práca vo firme Basler & Hofmann má mnoho podôb: predstavuje náročné projekty a úlohy, inšpirujúcu a kolegiálnu tímovú prácu s odborníkmi z najrozličnejších disciplín. Vážime si každého jednotlivca a podporujeme jeho rozvoj. Všetky tieto faktory prispievajú k tomu, aby práca u nás bola odborným i osobnostným obohatením. 

Atraktívne pracovné prostredie

Flexibilné usporiadanie pracovného času

Naši pracovníci majú veľkú voľnosť v plánovaní pracovného času a môžu si ho sami navrhnúť. Využívame fond ročného pracovného času a sme otvorení najrôznejším formám čiastočného pracovného úväzku – ideálne od 60 percent nahor. Nadčasy môžu byť po dohode s vedením kompenzované voľnom.

Odborný a osobný rozvoj

Hľadáme pracovníkov s vlastnou iniciatívou, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať a sú otvorení novým úlohám. Preto kladieme veľký dôraz nato, aby sme vytvárali nové perspektívy: novými úlohami na projekte alebo nasadením v inej odbornej oblasti, prostredníctvom interného vzdelávania alebo externých školení. 

Zamestnanie a rodina

Na skĺbenie zamestnania a rodiny je potrebná okrem flexibility pracovného času aj firemná kultúra, ktorá aktívne podporuje hodnotu zladenia pracovného a osobného života. Práca na čiastočný úväzok je u nás podporovaná pre mužov a ženy na všetkých pozíciách.

Výmena a spolupráca

Naša projektová práca ťaží z výmeny znalostí medzi disciplínami, medzi mladými a skúsenými odborníkmi a z najrozličnejším prístupov k riešeniam. U nás je veľa príležitostí na spoznanie nových ľudí: na pracovných exkurziách, firemných výletoch a oslavách. Máme pravidelný výmenný program s materskou firmou vo Švajčiarsku. Všetky tieto udalosti prispievajú k tomu, aby sa u nás zamestnanci rýchlo cítili ako doma.

Čo je pre nás dôležité – firemná kultúra

Projekt je stredobodom záujmu

Stredobodom nášho zmýšľania a jednania je projekt. Projektové tímy zostavujeme tak, aby sme optimálne splnili odborné požiadavky – a to nezávisle na našej organizačnej štruktúre. Teda spolupracujeme na úlohách naprieč spektrom disciplín a v plochých hierarchiách. Vedúce a vedúci projektov prijímajú ústrednú rolu a majú veľkú voľnosť v organizácii práce.

Náročné úlohy

Čím komplexnejšie, tým lepšie – takto rozmýšľajú mnohí naši pracovníci. Tešíme sa z „ťažkých“ úloh, pri riešení ktorých sme správne nabudení. Našim zákazníkom sľubujeme výnimočné výkony podložené obrovským vedomostným potenciálom, ktorým Basler & Hofmann disponuje. Vďaka interdisciplinárnym projektovým tímom, našej otvorenosti a početným platformám na výmenu znalostí môže každý jednotlivec využívať tento potenciál.

Tím je hviezdou

Tímový duch je pre nás najvyššou prioritou. Sústreďujeme sa na spoločný úspech a robíme pre to všetko. To je často výzvou: práve v interdisciplinárnych tímoch môže dôjsť k tomu, že vlastné „ideálne” riešenie musí byť opätovne preriešené. Na prekonanie takýchto výziev je nevyhnutné ochota k dialógu, zvedavosť a vytrvalosť.

Dôvera a podpora

Vyznávame kultúru dôvery založenú na otvorenom a čestnom vzájomnom prístupe. Naši pracovníci prijímajú svoje úlohy s vysokou mierou vlastnej zodpovednosti a s vysokým uvedomením pre kvalitu, pričom sa môžu spoľahnúť na podporu, obzvlášť v ťažkých momentoch.

« Veľkou pridanou hodnotou práce u nás je možnosť pracovať na zahraničných projektoch spoločne s kolegami zo Švajčiarska a Nemecka. Iný pohľad na projekt a medzinárodné skúsenosti z projektov sú prínosom v našich podmienkach. » Marián Kováčik, Vedúci projektant pozemných komunikácií

Začiatok kariéry vo firme Basler & Hofmann

Začiatok kariéry je celkom osobitým krokom – od tohto momentu ide o vážnu vec. Postaráme sa o odbornú a osobnú podporu, aby nová skúsenosť priniesla veľa radosti a uznania.

Pre absolventov

Diplom vo vrecku – pripravený na svoje prvé zamestnanie? U nás získate intenzívnu podporu a budete vedení krok za krokom k novým úlohám. Vaša mentorka alebo mentor bude nápomocný pri Vašich otázkach a žiadostiach.

Pre študentov

Ešte študujete, avšak hľadáte prax? Najjednoduchším začiatkom je brigáda u nás, pri ktorej si môžete vyskúšať projektovanie v praxi. Ponúkame voľné brigádnické miesta pre študentov stavebného zamerania. Viac informácií

« Počas vypracovávania projektovej dokumentácie rozličných typov budov, či už bytových alebo nebytových, je niekedy náročné nájsť správne riešenie. V dobrom pracovnom tíme, v ktorom každý prispieva svojimi znalosťami a skúsenosťami, je jednoduchšie splniť cieľ. » Zora Michnová, Projektant TZB

Údaje a fakty

O nás

  • Aktuálne zamestnávame 44 kolegov, 16 z nás sú autorizovaní stavební inžinieri. Skupina Basler & Hofmann zamestnáva približne 700 ľudí z viac ako 30 disciplín.
  • Náš vekový priemer je 39 rokov.
  • Zastúpenie žien je u nás 38 percent.
  • Každý rok sa približne 20 percent našich pracovníkov zúčastní pracovných pobytov vo Švajčiarsku.

Ďalšie čo by Vás mohlo zaujímať

  • Hradíme poplatky za skúšky odbornej spôsobilosti a za členstvo zamestnancov v profesijných organizáciách. 

Vaše kontaktné osoby