Zásady ochrany osobných údajov

Rozsah platnosti

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. zaobchádza s vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme vás chceli informovať o používaní (zhromažďovaní, spracúvaní a využití) osobných údajov. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré slúžia na určenie vašej osoby a na základe ktorých vás možno identifikovať – napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Zavedením potrebných technických a organizačných opatrení zabezpečujeme ochranu osobných údajov spracovaných na týchto webových stránkach. Naše webové stránky sú chránené certifikátom SSL. To znamená, že každé dátové pripojenie je šifrované. Dovoľujeme si vás upozorniť, že prenos údajov na internete má vo všeobecnosti bezpečnostné medzery. Úplná ochrana proti prístupu cudzích osôb preto nie je možná. Používaním našich webových stránok a ich aplikácií, napr. kontaktného formuláru alebo odoslania e-mailu súhlasíte s používaním e-mailovej komunikácie s vedomím opísaných rizík.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú výhradne na našu webovú stránku (www.baslerhofmann.sk). Za odkazy z našich webových stránok vedúce na webové stránky tretích strán neručíme a nenesieme žiadnu zodpovednosť. Kliknutie na externý odkaz je výlučne na vašu zodpovednosť.

 

Súhlas užívateľa

Upozorňujeme vás, že návštevou a používaním našich webových stránok dávate súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v rozmedzí tohto vyhlásenia a príslušných zákonných predpisov o ochrane osobných údajov.

 

Kontakt

S prípadnými otázkami a postrehmi týkajúcimi sa vašich osobných údajov, nás prosím neváhajte kontaktovať na adrese:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Konzultační inžinieri

Panenská 13

811 03 Bratislava

Tel. +421 2 5949 0470

E-mail: office@baslerhofmann.sk

 

Prístupové údaje

Pri každej návšteve našich webových stránok sa zhromažďujú rôzne prístupové údaje a ukladajú sa ako "protokolové súbory servera" na serveroch spoločnosti hosttech GmbH vo Švajčiarsku (pozri odsek «Uchovávanie vašich osobných údajov»). Zaznamenané sύ nasledujύce ύdaje:

Zozbierané údaje slúžia len na štatistické vyhodnotenia a na zlepšenie webových stránok. Vyhradzujeme si však právo na dodatočné preverenie protokolových súborov servera v prípade, že nám budú známe konkrétne indície o protiprávnom používaní. Protokolové súbory servera sú odstránené po 14 dňoch.

 

Kontaktný formulár & e-mail

Na našich stránkach vám ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu a / alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade budú vami poskytnuté informácie uložené za účelom spracovania vašej žiadosti. Poskytnutie týchto osobných údajov prebieha len na základe dobrovoľnosti a s vaším súhlasom. Pokiaľ ide o informácie o komunikačných kanáloch (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), súhlasíte tiež s tým, že na vašu žiadosť môžeme odpovedať prostredníctvom týchto komunikačných kanálov. Porovnanie zhromaždených kontaktných údajov s údajmi z iných aplikácií sa neuskutočňuje.

 

Online prihlášky do zamestnania

Na ochranu osobných údajov v prípade online prihlášok do zamestnania poukazujeme na ďaľšie špecifické pravidlá ochrany osobných ύdajov na príslušnej webovej stránke.

 

Použitie vašich osobných údajov a zverejnenie tretím stranám

Spracovanie vašich osobných údajov na webových stránkach sa uskutočňuje výlučne vo vecnej súvislosti s vaším dotazom alebo s nadviazaním kontaktu z vašej strany, za účelom odstránenia chýb resp. zlepšenia webových stránok a na interné štatistické účely. Tieto služby môžu v našom mene vykonávať aj tretie strany. V týchto prípadoch je spôsob spracovania, ako aj ochrana osobných údajov ošetrená zmluvne.

Bez vášho súhlasu sa údaje cez túto webovú stránku neposkytujú tretím stranám. Výnimku tvoria len naši dodávatelia, ktorí sú potrební k spracovaniu vašej žiadosti. V týchto prípadoch prísne dodržiavame požiadavky platných zákonov na ochranu osobných údajov. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.

 

Cookies

Naše webové stránky používajú tzv. cookies na viacerých miestach. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ostávajú uložené v prehliadači. Slúžia na to, aby bola naša ponuka pre užívateľov príjemnejšia a bezpečnejšia. Okrem toho súbory cookies umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač a ponúknuť vám služby. Súbory cookies neobsahujú osobné údaje. Za určitých okolností je však možné, že niektorý súbor cookie bude priraditeľný ku konkrétnemu záznamu používateľa.

Naše webové stránky používajú cookies výhradne automatizovane. Nesledujeme spätne súbory cookies v užívateľských profiloch, aby sme využili vyššie uvedené výhody pre užívateľa alebo získali vaše osobné informácie.

Cookies môžete odmietnuť alebo nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil zakaždým, keď sa naša webová stránka pokúsi uložiť súbor cookie. Môže to však znamenať, že niektoré služby našich webových stránok nebude možné viac použiť alebo len v obmedzenom rozsahu. Ďalšie informácie o súboroch cookies (vrátane pokynov na ich zablokovanie) nájdete napr. na www.allaboutcookies.org

 

Využívanie služby Google Analytics

Naše webové stránky využívajú službu «Google Analytics», poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), na analýzu používania webových stránok užívateľmi. Služba využíva cookies - súbory uložené vo vašom koncovom zariadení. Informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookies sa spravidla odosielajú na server Google v USA a tam sa uložia. IP adresy sú anonymizované. Rozpoznateľná je len krajina pôvodu kontaktu. Vykonaním príslušných nastavení vo vašom prehliadači máte možnosť zabrániť ukladaniu týchto súborov cookies na svojom zariadení. Ak váš prehliadač nepovoľuje súbory cookie, nie je zaručený váš prístup ku všetkým funkciám webových stránok bez obmedzení.

Okrem toho môžete zabrániť odosielaniu informácií zhromaždených prostredníctvom cookies (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google Inc. a používaniu týchto informácii spoločnosťou Google Inc. pomocou zásuvného modulu prehliadača. Príslušný plugin nájdete pod týmto odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Kliknutím na vyššie uvedený odkaz si stiahnete jeden «opt-out cookie», ktorý zabráni službe Google Analytics zhromažďovať údaje o vás v rámci našich webových stránok. Váš prehliadač musí povolovať ukladanie súborov cookie. V prípade, že pravidelne odstraňujete súbory cookies, je potrebné kliknúť na odkaz vždy, keď navštívite naše webové stránky. Tu nájdete viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

 

Využívanie služby Google Maps

Na zobrazenie máp používame službu Google Maps. Google Maps je prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Používaním našich webových stránok súhlasíte so zberom, spracovaním a používaním údajov, ktoré automaticky zhromažďuje spoločnosť Google Inc., jeden z jej zástupcov alebo tretie strany. Podmienky používania služby Google Maps nájdete v zmluvných podmienkach služby Google Maps.

 

Využívanie služby Hotjar

V záujme zlepšovania využívania našich webových stránok používame funkcie softvéru Hotjar (https://www.hotjar.com, Hotjar Ltd., St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta). Prostredníctvom spoločnosti Hotjar môžeme vyhodnotiť správanie sa používateľa na našich webových stránkach. Za týmto účelom umiestňuje Hotjar súbory cookies na koncových zariadeniach užívateľov a môže uschovávať údaje používateľov ako napr. informácie o prehliadači, operačný systém, doba zotrvania na stránke. Informácie vytvorené súbormi cookies o používaní týchto webových stránok sú spravidla prenesené na server spoločnosti Hotjar Ltd. a tam aj uložené. Viac o bezpečnosti a spracovaní údajov spoločnosťou Hotjar Ltd. nájdete na stránke https://www.hotjar.com/privacy. Tomu aby sa informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies využili a preniesli do spoločnosti Hotjar Ltd., môžete zabrániť pomocou doplnku prehliadača. Nasledujúci odkaz vás presmeruje k príslušnému pluginu: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

 

Využívanie Cloudflare

Využívame služby spoločnosti Cloudflare. Poskytovateľom je spoločnosť Cloudflare Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare ponúka globálne rozšírenú sieť na doručovanie obsahu s DNS. Technicky sa prenos informácií medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou uskutočňuje prostredníctvom siete Cloudflare. Spoločnosť Cloudflare tak môže analyzovať prenos údajov medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou, napríklad s cieľom rozpoznať a odvrátiť útoky na naše služby. Spoločnosť Cloudflare pritom môže používať aj súbory cookies alebo iné technológie na rozpoznávanie používateľov internetu, ktoré sa však používajú výlučne na tu opísané účely. Spoločnosť Cloudflare slúži na to, aby boli naše webové stránky čo najbezchybnejšie a najbezpečnejšie. Prenos údajov do USA sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ. Viac informácií o zabezpečení a ochrane údajov v spoločnosti Cloudflare nájdete tu: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

 

Využívanie Droppy

Droppy.ch slúži na jednoduchú výmenu dát, ktoré sú príliš veľké pre e-mailovú komunikáciu. Prevádzkovateľ stránky je Droppy.ch, Haldensteig 10, 9200 Gossau / SG, Schweiz. Odosielanie dát prebieha šifrovane (TLS 1.2). Dáta na serveri našej domény sú zaistené AES šifrou. Štandardne budú uložené dáta automaticky vymazané po stiahnutí, alebo najneskôr po uplynutí 14 dní. Výmena dát prebieha cez Host Europe GmbH, Hansestr. 111, 51149 Köln, Nemecko (www.hosteurope.de).

Použitie Droppy.ch sa zaznámenáva samostatne. Zaznámenávané sú tieto údaje:

Táto databáza je po uplynutí jedného mesiaca vymazaná.

 

Využívanie pluginov YouTube

Na našich webových stránkach sa používajú pluginy zo stránky YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich webových stránok vybavenú pluginom stránky YouTube, bude vytvorené spojenie so servermi spoločnosti YouTube. Pritom bude serveru YouTube oznámené, ktoré z našich stránok ste navštívili. Keď ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňujete spoločnosti YouTube aby vaše surfovanie priamo priradila k vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tým, že sa z účtu YouTube odhlásite.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube pod odkazom https://support.google.com/youtube/answer/7671399?hl=sk

 

Uchovávanie vašich osobných údajov

Naša hosťovská webová stránka je pod spoločnosťou punkt.de GmbH, Kaiserallee 13a, 76133 Karlsruhe, Nemecko.

Vaše osobné údaje zhromaždené v rámci vašich aktivít na webových stránkach sú umiestnené na serveroch hosttech GmbH, Hofmattbachstrasse 1, 6207 Nottwil vo Švajčiarsku. Servery sú podľa možnosti čo najlepšie chránené pred neoprávneným prístupom tretích strán. Dáta sa pravidelne zálohujú, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo ich strate. Tieto údaje sa uchovávajú na serveri spoločnosti hosttech GmbH v Nottwile 7 dní a na serveri spoločnosti punkt.de GmbH v Karlsruhe 14 dní.

 

Práva používateľa: právo na informácie, právo na opravu údajov, právo na prenos údajov

Máte právo od nás kedykoľvek a bezplatne požadovať informácie o uložených údajoch a taktiež máte právo na opravu týchto údajov. V tejto veci nás prosím kontaktujte. Naše kontaktné údaje nájdete vyššie pod «Kontakt».

Máte tiež právo požiadať o bezplatný prenos vašich osobných údajov na inú zodpovednú osobu.

 

Práva používateľa: právo na odvolanie súhlasu a právo na vymazanie údajov

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a požiadať o vymazanie údajov. V tejto veci nás prosím kontaktujte. Naše kontaktné údaje nájdete vyššie pod «Kontakt».

V prípade požiadavky na zrušenie, vaše údaje uzamkneme a zablokujeme. Dovoľujeme si vás upozorniť, že sme povinní na základe obchodného alebo daňového práva alebo z iných právnych dôvodov dokumentáciu uchovať aspoň po dobu 10 obchodných rokov. Osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch preto nemôžeme vymazávať ani upravovať. Vaša žiadosť o vymazanie osobných údajov sa v tomto rozsahu vzťahuje iba na budúce spracovanie.

 

Aktualizácia a zmena tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov budú publikované na našej webovej stránke a nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia. Spracovanie osobných údajov zozbieraných podľa zásad skoršieho vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa riadi týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

 

Stav September 2021