Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Prievidza

Directions

Hromadnou dopravou

Z autobusovej (železničnej) stanice autobusom č. 3 alebo 8 na zastávku „Prior“ (2 min.) na ulici M. Mišíka. Odtiaľ prejsť na druhú stranu a isť vpravo chodníkom až po ľavú odbočku ulice M. Mišíka.

Individuálnou dopravou

Z juhu a z východu
Choďte po ceste I/64, sledujte smer „Žilina, Martin“. v Prievidzi pokračujte rovno cez nadjazd a svetelnú križovatku, za svetelnou križovatkou odbočte do druhej ulice – M. Hodžu. Parkovacie miesta sa nachádzajú vľavo, odtiaľto pokračujte pešo pozdĺž obytného domu vpravo až na ulicu M. Mišíka.

Z východu
Choďte po ceste I/9, sledujte smer „Žilina, Prievidza“. v Prievidzi pokračujte rovno cez nadjazd a svetelnú križovatku, za svetelnou križovatkou odbočte do druhej ulice – M. Hodžu. Parkovacie miesta sa nachádzajú vľavo, odtiaľto pokračujte pešo pozdĺž obytného domu vpravo až na ulicu M. Mišíka.

Zo severu
Choďte po ceste I/64, v Prievidzi prvý kruhový objazd opustite tretím výjazdom, pokračujte po hlavnej ceste, ďalší kruhový objazd opustite druhým výjazdom, prejdite podjazdom a odbočte vpravo do druhej ulice – M. Hodžu. Parkovacie miesta sa nachádzajú vľavo, odtiaľto pokračujte pešo pozdĺž obytného domu vpravo až na ulicu M. Mišíka.

Address

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Pobočka Prievidza

Matice slovenskej 10

SK-971 01 Prievidza

E-mail