Eva Šávelová

Stavebná inžinierka

Konateľka a inžinierka pre obchodnú agendu

Eva Šávelová absolvovala Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Po štúdiu pracovala na vedúcich pozíciách v štátnej správe ako aj v súkromnej sfére. Pôsobila v správcovských a investorských organizáciách ako aj v inžiniersko-projektovej firme. Zaoberala sa zmluvnými podmienkami FIDIC a postupmi vo verejnom obstarávaní v oblasti dopravnej infraštruktúry. Jej rozsiahle skúsenosti a znalosti z obstarávania, prípravy a realizácie zákaziek dopravných stavieb využíva od roku 2010 vo firme Basler & Hofmann s.r.o. ako inžinierka pre obchodnú agendu.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup