Valerián Horváth

Stavebný inžinier

Konateľ a riaditeľ spoločnosti

Valerián Horváth absolvoval na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore pozemných stavieb, ako aj postgraduálne štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas kariéry pôsobil na projektoch v zahraničí. Vo firme Basler & Hofmann s.r.o. pracuje od roku 2009 ako konateľ a ako riaditeľ spoločnosti.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup