Branislav Neuschl

Banský inžinier

Vedúci projektant podzemných stavieb

Vaša kontaktná osoba pre

Podzemné stavby

Branislav Neuschl prišiel do našej spoločnosti v roku 2005 ako vedúci projektant podzemných stavieb. Absolvoval štúdium na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Je oprávnený na projektovanie objektov spadajúcich pod činnosť vykonávanú banským spôsobom a je autorizovaným stavebným inžinierom v kategórii Komplexné inžinierske a architektonické služby a technické poradenstvo v oblasti inžinierskych stavieb. Podieľal sa na návrhoch viacerých významných tunelových stavieb ako vedúci projektant. K jeho pracovnej náplni patrí tiež vypracúvanie bezpečnostných dokumentácií a posudkov, ako aj koordinácia projektových prác na stavebnej a technologickej časti tunelov.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup