Gergely Matus

Stavebný inžinier

Vedúci projektant pozemných stavieb

Vaša kontaktná osoba pre

Budovy

Po absolvovaní štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zameraním na nosné konštrukcie budov, nastúpil Gergely Matus v roku 2008 do tímu Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. ako projektant. Nosné konštrukcie budov zo železobetónu sa stali hlavnou oblasťou jeho pracovnej činnosti. V súčasnosti je zodpovedný za tím konštruktérov, ktorý sa podieľa predovšetkým na projektovaní budov vo Švajčiarsku. K týmto patria projekty ako: Europaallee – verejné priestory, obytný dom Im Vieri, administratívna budova CityWest F, policajné a justičné centrum v Zurichu.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup