Budovy

Projektujeme obytné a administratívne budovy, ako aj budovy riadiacich a technologických centrál, strediská údržby. Často tieto nenápadné, avšak sofistikované budovy majú dôležitú úlohu pre bezpečnú prevádzku, kontrolu a údržbu rýchlostných ciest a diaľnic, železníc a iných dopravných stavieb.

Služby

  • Projektovanie dopravných a telekomunikačných budov (riadiace a technologické centrály, strediská správy a údržby, staničné budovy)
  • Projektovanie obytných a administratívnych budov
  • Navrhovanie nosných konštrukcií budov
  • Projektovanie technických zariadení budov
  • Vytváranie BIM/3D modelov

Kompetencie a skúsenosti

Náš tím má skúsenosti s vyhotovovaním projektovej dokumentácie tvarov a výstuží (2D aj 3D) zložitých nosných železobetónových konštrukcií. Úzko spolupracuje s divíziou Pozemných a priemyselných stavieb Basler & Hofmann v Zürichu, Švajčiarsku.

Vaša kontaktná osoba

Súvisiace kompetencie

Geotechnika , Cesty , Podzemné stavby , Vodohospodárske stavby