Marián Kováčik

Stavebný inžinier

Vedúci projektant pozemných komunikácií

Vaša kontaktná osoba pre

Cesty

S príchodom Mariána Kováčika v roku 2013 sa u Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. rozšírila činnosť o projektovanie ciest. Marián Kováčik po absolvovaní štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pôsobil v oblasti projektovanie ciest vo viacerých inžiniersko-projektových firmách. Je autorizovaným stavebným inžinierom v kategórii Komplexné inžinierske a architektonické služby a technické poradenstvo. V súčasnosti pôsobí aj ako externý pedagóg na Katedre dopravných stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. So svojím tímom projektantov pracuje na slovenských a švajčiarskych projektoch rýchlostných ciest a diaľnic. K jeho posledným projektom patria dostavba diaľnice D3 Osčadnica – Čadca, Bukov a celková obnova diaľnice A6 Kiesen – Thun Juh vo Švajčiarsku.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup