Michal Krajčík

Stavebný inžinier

Vedúci projektant mostov

Vaša kontaktná osoba pre

Mosty

Betónové konštrukcie a mosty boli hlavným zameraním Michala Krajčíka už počas štúdia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Michal Krajčík je autorizovaným stavebným inžinierom v kategórii Konštrukcie inžinierskych stavieb – mosty a tunely a v kategórii Statika stavieb. Od roku 2014 pokračuje vo svojej kariére v našej spoločnosti ako vedúci projektant mostov. Podieľa sa na slovenských ako aj švajčiarskych projektoch v spolupráci s materskou firmou. Z jeho posledných projektov môžeme spomenúť sanáciu mosta cez Dunaj v Medveďove, most Altbach vo Švajčiarsku , sanáciu skalného brala Strečno a opravy mostov na diaľnici A3 vo Švačiarsku v úseku Murg – Walenstadt.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup