Mosty

Mosty sú vystavované veľkým zaťaženiam. Ako dôležité objekty dopravných stavieb musia byť pravidelne kontrolované. V prípade zistenia nevyhovujúceho stavu je potrebná ich sanácia. Nakoľko nároky na ich využívanie sa neustále zvyšujú, mnohokrát je ich potrebné nahradiť novými mostami. Navrhujeme primerané koncepcie sanácií a nových riešení podľa potreby správcov. Využívame pritom naše bohaté skúsenosti s rozsiahlymi opravami mostov vo Švajčiarsku.

Služby

  • Projektovanie cestných, železničných mostov, cyklistických lávok a lávok pre peších
  • Projektovanie železobetónových a predpätých betónových konštrukcií
  • Projektovanie opráv a sanácií
  • Dokumentácia stavu mostov
  • Posudky a expertízy
  • Mandáty kontrolného statika

Zameranie na betónové mosty

Našou špecializáciou sú betónové mosty – oblasť, v ktorej máme dlhoročné skúsenosti. Náš mostársky tím úzko spolupracuje s mostárskymi špecialistami Basler & Hofmann z Zürichu vo Švajčiarsku, ktorí disponujú skúsenosťami so spriahnutými a oceľovými mostami.

Vaša kontaktná osoba

Súvisiace kompetencie

Geotechnika , Cesty