Pavol Olejník

Banský inžinier

Vedúci projektant podzemných stavieb

Vaša kontaktná osoba pre

Podzemné stavby

Pavol Olejník nastúpil do našej spoločnosti v roku 2008 na pozíciu projektant podzemných stavieb. Absolvoval štúdium na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, v odbore Podzemné staviteľstvo a geotechnika. Je oprávnený na projektovanie objektov spadajúcich pod činnosť vykonávanú banským spôsobom a taktiež autorizovaným stavebným inžinierom v kategórii Konštrukcie inžinierskych stavieb so zameraním na tunely.
Ako zodpovedný projektant pre jednotlivé stavebné objekty, sa podieľal na projektoch viacerých tunelových stavieb na Slovensku aj v zahraničí, ktoré boli súčasťou modernizácie železničných koridorov alebo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.
V súčasnosti sú jeho výraznou náplňou aj práce na rôznorodých projektoch vo Švajčiarsku, najmä rekonštrukcie a modernizácie existujúcich tunelových stavieb.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup