Peter Bóna

Stavebný inžinier

Vedúci statik

Vaša kontaktná osoba pre

Podzemné stavby

Hlavnou pracovnou činnosťou Petra Bónu je projektovanie nosných konštrukcií tunelov a návrh a vyhodnocovanie razenia tunelov. V spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. pracuje od roku 2006 ako vedúci statik sekcie Podzemné stavby. Absolvoval Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a je autorizovaným stavebným inžinierom v kategóriách Statika stavieb a Konštrukcie inžinierskych stavieb – Mosty a tunely. V jeho portfóliu sa nachádzajú mnohé významné slovenské i viaceré zahraničné projekty. Tunely Svrčinovec, Poľana, Žilina a Ovčiarsko patria k jeho posledným projektom na Slovensku.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13

SK-811 03 Bratislava

Mapa a prístup