Lukáš Zeleník

Inžinierske štúdium: Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Vedúci projektant pozemných komunikácií

Vaša kontaktná osoba pre

Cesty

Po absolvovaní Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v odbore cestné staviteľstvo pracoval ako projektant na najvýznamnejších diaľničných stavbách na Slovensku. Od roku 2013 je súčasťou firmy Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., kde vedie projektový tím špecializovaný na švajčiarske diaľnice. Zameriava sa na medzinárodnú spoluprácu a v portfóliu má niekoľko veľkých diaľničných projektov vo Švajčiarsku. Lukáš Zeleník je autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb – cesty a letiská. V súčasnosti pôsobí aj ako špecialista na dopravu v rámci Komisie dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pre mesto Prievidza.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Pobočka Prievidza

Matice slovenskej 10

SK-971 01 Prievidza

Mapa a prístup