Opravy mostov na diaľnici A3 Murg – Walenstadt/Švajčiarsko

Diaľničný úsek Murg – Walenstadt sa nachádza v topograficky náročnej oblasti na brehu jazera Walen. Trasa pretína južný výbežok údolia a zahŕňa 5 tunelov, tri veľké viadukty, ako aj viacero umelých stavieb ako sú mosty, oporné múry, ochranné stavby a protihlukové stavby. Opravy
sa realizujú v nočných hodinách, aby v denných hodinách bola k dispozícii plná kapacita diaľnice.

Zahrnuté kompentencie

Mosty

Objednávateľ

Basler & Hofmann AG, Spolkový cestný úrad (ASTRA), Švajčiarsko

Naše služby

Dokumentácia na stavebné povolenie – vypracovanie výkresovej dokumentácie, Dokumentácia na ponuku - vypracovanie výkresovej dokumentácie

Podobné projekty