Sanácia mosta cez Dunaj v Medveďove

Projekt v skratke

Cesta I/13 spája slovenskú obec Medveďov a maďarskú obec Vámosszabad a mostom preklenuje Dunaj v riečnom kilometri 1806,35. Mostovku v treťom poli bolo potrebné sanovať. Zrealizovaná sanácia na dĺžke 38 m zahŕňala opravu a čiastočnú obnovu železobetónovej mostovky, opravu chodníkov a odvodnenie, ako aj výmenu vozovky a hydroizolácie mostovky.

Zahrnuté kompentencie

Mosty

Objednávateľ

Make Technology s.r.o., Slovensko

Naše služby

Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Podobné projekty