Vedúci projektant TZB

Inovatívne technické zariadenia budov (TZB) dávajú predpoklad nato, aby sa obyvatelia a užívatelia budov cítili dobre a aby sa zdroje ako voda a energia využívali efektívne a udržateľne. Navrhujeme a optimalizujeme všetky druhy TZB – kúrenie, vetranie, chladenie, zdravotechniku. Práca na takýchto projektoch patrí k našim ťažiskovým úlohám. Na posilnenie nášho tímu hľadáme vedúceho projektanta TZB.

Vaše úlohy

  • Zodpovednosť za všetky aspekty TZB v rámci projektového tímu
  • Vedenie tímu projektantov TZB
  • Komunikácia so zástupcami stavebníkov
  • Akvizície nových úloh

Váš profil

Na túto náročnú úlohu sú potrebné odborné znalosti a skúsenosti v oblasti TZB. Okrem vysokoškolského stavebného vzdelania so zameraním na TZB disponujete niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti kúrenia, vetrania/ chladenia a zdravotechniky. Rozmýšľate v širšom kontexte fungovania budov, jednáte obchodnícky, máte dobré komunikačné schopnosti a ste pripravený prijať zodpovednosť spojenú s Vašou funkciou.

Čo ponúkame

Výška mzdy závisí od stupňa vzdelania a pracovných skúseností. Inovatívne a motivujúce pracovné prostredie. Nadštandardné zamestnanecké podmienky a možnosť sa odborne a osobne rozvíjať.

Tím

Náš tím pozostáva zo skúsených a angažovaných špecialistov s rôznorodým zameraním.

Vaša kontaktná osoba

V prípade otázok kontaktujte:

Záujem?

Vzbudili sme vo Vás záujem? Potom sa tešíme na Vašu žiadosť.

Zdieľať ďalej

Poslať žiadosť poštou na:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13
SK-811 03 Bratislava
+42 12 59 49 04 70

Späť na prehľad