Celková obnova napojenia na diaľnicu A6 Thun Nord/Švajčiarsko

Diaľničný úsek A6 medzi Kiesenom a Thunom Juh, dlhý 9,3 km, vrátane privádzača Thun Sever bolo potrebné rozsiahlo sanovať. V rámci komplexnej obnovy bola vybúraná existujúca asfaltobetónová vozovka a nahradená novou asfaltobetónovou vozovkou. Taktiež bola vymenená kanalizácia diaľnice a prebudované existujúce lapače ropných látok tak, aby vyhovovali súčasným požiadavkám na ochranu životného prostredia. Komplexná obnova sa realizovala bez vylúčenia premávky.

Zahrnuté kompentencie

Cesty

Objednávateľ

Basler & Hofmann AG/Spolkový cestný úrad (ASTRA)

©️vistadoc

Naše služby

Dokumentácia na stavebné povolenie – vypracovanie výkresovej dokumentácie, Dokumentácia na ponuku - vypracovanie výkresovej dokumentácie

Podobné projekty