Nová električková trať v Zürichu (Limmattalstrasse) / Švajčiarsko

Projekt v skratke

Severozápadná časť mesta Zürich v povodí rieky Limmat je už teraz z hľadiska dopravnej vyťaženosti na hranici svojich možností. S cieľom rozšíriť dopravnú kapacitu rýchlo sa rozvíjajúceho územia, buduje spoločnosť Limmattalbahn AG do roku 2022 novú električkovú trať v celkovej dĺžke 13,4 km. Naša spoločnosť sa významne podieľa na projektovaní pozemných a železničných komunikácií.

Zahrnuté kompentencie

Cesty

Objednávateľ

Limmattalbahn AG, ARGE GOB Limmattalbahn c/o Walo Bertschinger AG

Naše služby

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stupne Dokumentácia pre stavebné povolenie a Dokumentácia pre realizáciu stavby.

Podobné projekty