Cementobetónová vozovka v tuneloch Svrčinovec a Poľana

Projekt v skratke

V rámci výstavby jednorúrových tunelov Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3 vedúcej k slovensko-poľskej hranici boli zhotovené cementobetónové vozovky. Konštrukcia vozovky pozostáva z 26 cm hrubého cementobetónového krytu, z 18 cm hrubej vrstvy z hydraulicky stmeleného kameniva a z ochrannej vrstvy zo štrkodrvy.
Cementobetónový kryt je delený 3 mm širokými priečnymi a pozdĺžnymi škárami. Škáry boli rezané do čerstvo zatuhnutého cementobetónového krytu. V priečnych škárach sú osadené klzné tŕne, v pozdĺžnych škárach sú osadené kotvy z tyčí z ocele na vystuženie betónu. Povrch vozovky bol
pred vytvrdnutím betónu zdrsnený a bola vytvorená štruktúra vymývaného betónu.

Zahrnuté kompentencie

Cesty , Podzemné stavby

Objednávateľ

ARGE D3 Svrčinovec – Skalité

Naše služby

Dokumentácia zmeny stavby, Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Podobné projekty