Obnova záchytných bezpečnostných zariadení na R1 Šášovské Podhradie – Zvolen

Projekt v skratke

V rámci celoslovenského projektu zvýšenia bezpečnosti na diaľniciach a rýchlostných cestách boli vymenené a doplnené záchytné bezpečnostné zariadenia. Oprava v úseku R1 Šášovské Podhradie – Zvolen zahŕňala oceľové a betónové zvodidlá podľa požiadaviek noriem radu STN EN 1317.
Na dvoch miestach boli osadené prenosné zvodidlá za účelom zriadenia núdzového prejazdu stredného deliaceho pásu rýchlostnej cesty.

Zahrnuté kompentencie

Cesty

Objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., STRABAG s.r.o.

Naše služby

Dokumentácia na ponuku, Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Podobné projekty