Oprava odpočívadla Sekule na diaľnici D2

Projekt v skratke

Ľavostranné odpočívadlo na diaľnici D2 medzi Kútmi a Malackami bolo v nevyhovujúcom technickom a estetickom stave. V rámci opravy boli obnovené spevnené plochy a komunikácie, odvodňovacie zariadenia boli sanované a dobudované. Voľné priestranstvá boli jednotne upravené ako oddychové zóny s vegetačnými úpravami, novými sedeniami a detskými ihriskami a vybavené novým osvetlením.

Zahrnuté kompentencie

Cesty

Objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Naše služby

Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Podobné projekty