Ambassador House, Zürich / Švajčiarsko

Projekt v skratke

Zürich Sever dnes predstavuje rozrastajúcu sa novú mestskú časť Zürichu. Výrazná budova Ambassador House z osemdesiatych rokov bola kompletne rozobraná až po nosnú konštrukciu a následne rozsiahlo sanovaná. Výrazne členená hmota budovy bola zjednotená a nanovo
štruktúrovaná. S dĺžkou 165 m, výškou 30 m a úžitkovou plochou väčšou ako 38 000 m² je Ambassador House jednou z najväčších administratívných budov vo Švajčiarsku. Basler & Hofmann AG mal zazmluvnený projekt statiky pre všetky súčasti prestavby vrátane rozobratia, resp. odstránenia časti pôvodnej hrubej stavby.

Zahrnuté kompentencie

Budovy

Objednávateľ

Basler & Hofmann AG, Stücheli Architekten AG, Halter AG Gesamtleistungen

Naše služby

Výkresová dokumentácia na realizáciu stavby (výkresy tvaru a výstuže)

Podobné projekty