Rekonštrukcia železničnej stanice, Lausanne / Švajčiarsko

Projekt v skratke

Švajčiarske spolkové železnice (SBB) rozširujú kapacitu stanice Lausanne v rámci projektu Léman 2030. Za týmto účelom sa rekonštruujú koľaje a nástupištia sa predlžujú na dĺžku 420 metrov. Zároveň sa kompletne prebuduje aj námestie pred železničnou stanicou a vytvorí sa veľkorysé podzemné spojenie medzi vlakmi, metrom a autobusmi. Oba projekty sa realizujú vo veľmi komplexnom systéme už existujúcich spôsobov dopravy a infraštruktúrnych zariadení, podľa možností počas prebiehajúcej prevádzky. Spoločnosť Basler & Hofmann AG je zodpovedná za celkovú BIM koordináciu všetkých 20 zúčastnených partnerov projektu s približne 30 modelmi rozdelenými podľa profesií a dodávateľov. Najmä pri komplexnom plánovaní výstavby sa potvrdzuje vysoký prínos využívania BIM technológie.

Zahrnuté kompentencie

Budovy

Objednávateľ

Basler & Hofmann AG, Švajčiarske spolkové železnice SBB

Naše služby

Modelovanie a výroba výkresovej dokumentácie na realizáciu stavby.

Podobné projekty