Policajné a justičné centrum, Zürich / Švajčiarsko

Projekt v skratke

Na mieste bývalej nákladnej železničnej stanice sa vybudovalo nové Policajné a justičné centrum (PJZ) v Zürichu. V novej budove sídlia oddelenia kantonálnej polície, prokuratúry, nápravnej služby, inštitút súdneho lekárstva, policajná akadémia a časť súdu pre trestné konania. PJZ disponuje približne 1600 pracovnými a 350 väzenskými miestami.

Zahrnuté kompentencie

Budovy

Objednávateľ

Basler & Hofmann AG, Theo Hotz Partner AG, v gescii rezortu výstavby kantónu Zürich

Naše služby

Výkresová dokumentácia na realizáciu stavby (výkresy výstuže).

Podobné projekty