Technologické centrály na D3 Tunely Svrčinovec a Poľana

Pre potreby bezpečnej prevádzky tunelov Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3 v polovičnom profile, neďaleko slovensko-poľskej hranice, sú pri tunelových portáloch zriadené technologické centrály. V týchto centrálach sú umiestnené technologické zariadenia. Každý tunel má jednu centrálu, umiestnenú pred západným portálom na pravej strane jazdného pásu. Technologická centrála tunela Svrčinovec umožňuje prítomnosť stálej obsluhy pre riadenie a kontrolu prevádzky oboch tunelov. Jedná sa o dvojpodlažnú budovu so železobetónovou nosnou konštrukciou. Budova je
prístupná zo severozápadnej a juhozápadnej strany, vedie k nej prístupová komunikácia z cesty I/11. Technologická centrála tunela Poľana je vyhotovená v prevažnej časti ako jednopodlažná budova, lokálne s druhým podzemným podlažím.

Zahrnuté kompentencie

Budovy , Podzemné stavby

Objednávateľ

Združenie D3 Svrčinovec – Skalité

Naše služby

Dokumentácia na zmenu stavby, Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby, Manuál užívania stavby

Podobné projekty