Oporné konštrukcie portálov tunelov Poľana a Svrčinovec

Projekt v skratke

Tunely Poľana a Svrčinovec sú súčasťou diaľnice D3 v polovičnom profile, ktorá má prepojiť Žilinu s Poľskom. Tunelové portály i bočné svahy sú zaistené opornými konštrukciami z gabiónov. Oporné konštrukcie boli vyhotovené ako vystužené zemné konštrukcie s čelnou stenou zhotovenou z gabiónových košov. Ako výstuž boli použité 4 m dlhé uniaxiálne geomreže z polyesteru. Svah ľavého predzárezu pred východným portálom tunela Poľana je zaistený kotveným zárubným múrom. Múr bol budovaný v etapách, so zhotovovaním kotevných prahov s predpätými kotvami a železobetónových zvislých rebier. Výplň medzi rebrami tvorí gabiónový obklad.

Zahrnuté kompentencie

Geotechnika

Objednávateľ

Združenie D3 Svrčinovec – Skalité (Doprastav – STRABAG – VÁHOSTAV-SK – Metrostav)

Naše služby

Dokumentácia zmeny stavby, Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Podobné projekty