Sanácia zosuvu svahu Červený Kameň

Projekt v skratke

Cesta III/1922 v obci Červený Kameň bola ohrozovaná zosuvom svahu, ktorý zároveň ohrozoval objekty nachádzajúce sa nad cestou. Havarijná situácia bola riešená stabilizovaním zosuvu prefabrikovaným oporným múrom celkovej dĺžky 91 m a 52 kusmi trvalých lanových kotiev. Zosuvné územie bolo zároveň odvodnené povrchovými žľabmi, drenážnymi rebrami celkovej dĺžky 150 m a štyrmi subhorizontálnymi odvodňovacími vrtmi v celkovej dĺžke 207 m. Po realizácii stabilizácie zosuvu bola rekonštruovaná aj poškodená priľahlá cesta 3. triedy.

Zahrnuté kompentencie

Geotechnika

Objednávateľ

Obec Červený Kameň

Naše služby

Projekt geologickej úlohy

Podobné projekty