Východný portál tunela Žilina

Dvojrúrový tunel Žilina na diaľnici D1 sa nachádza v úseku Hričovské Podhradie – Žilina. Pred zahájením razenia tunelových rúr od východného portálu bol zhotovený predzárez. Po zhotovení hĺbenej časti tunelových rúr sa zrealizujú čelné portálové oporné konštrukcie a hutnené zásypy. Na zaistenie predzárezu bolo použité kotvenie a klincovanie. Klincované svahy nad zárubnými múrmi sú zakryté obkladom umožňujúcim trvalé zatrávnenie. Definitívne bočné steny predzárezu sú vyhotovené ako obkladové zárubné múry z monolitického betónu, definitívne portálové steny budú vyhotovené ako vystužené zemné konštrukcie s gabiónovým lícom.

Zahrnuté kompentencie

Geotechnika , Podzemné stavby

Objednávateľ

Dopravoprojekt a.s.

Naše služby

Dokumentácia zmeny stavby, Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Podobné projekty