Geotechnika

Zaoberáme sa výstavbou na a v zemi. Venujeme sa celému spektru zemných prác, zakladaniu ako aj špeciálnemu zakladaniu stavieb. Akú metódu je najefektívnejšie použiť? Aby sme takúto otázku dokázali zodpovedať, posudzujeme geologické a hydrogeologické pomery základovej pôdy. Riešime geotechnické problémy pri výstavbe ciest a železníc, či už sa jedná o novostavby, prestavby, sanácie, stavebné jamy alebo zaistenie svahov. Pri týchto úlohách úzko spolupracujeme s odborom mostov a podzemných stavieb.

Služby

  • Projektovanie oporných a zárubných múrov a zaistení svahov
  • Projektovanie stavebných jám
  • Projektovanie ochranných stavieb proti padaniu skál a lavín
  • Posudky a expertízy
  • Mandáty kontrolného statika

Na zákazníka orientované riešenia

Aby sme zabezpečili spoľahlivé a bezpečné projektové riešenia, používame aktuálne geotechnické návrhové postupy a výpočty. V spolupráci so zhotoviteľom stavby volíme individuálne vhodné geotechnické riešenie.

Súvisiace kompetencie

Budovy , Podzemné stavby , Mosty