Technologická centrála na D1 Tunel Bôrik

Projekt v skratke

Pre potreby prevádzky tunela Bôrik na diaľnici D1 Mengusovce – Jánovce boli postavené dve technologické centrály. Obe technologické centrály sa nachádzajú pred tunelovými portálmi a sú v nich umiestnené technologické zariadenia. V oboch prípadoch sa jedná o jednopodlažné objekty so železo- betónovou nosnou konštrukciou, sú čiastočne prisypané a prístupné z pravého jazdného pása diaľnice.

Zahrnuté kompentencie

Budovy , Podzemné stavby

Objednávateľ

Združenie IS – Marti Contractors

Naše služby

Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočneho realizovania stavby

Podobné projekty