Rekonštrukcia Bralského tunela

Projekt v skratke

Bralský tunel sa nachádza na železničnej trati Prievidza – Horná Štubňa, v úseku medzi stanicami Sklené pri Handlovej – Handlová. Jednokoľajný tunel s dĺžkou 3011 m bol budovaný v rokoch 1927 – 1931, do užívania bol odovzdaný v októbri v roku 1931. Rekonštrukcia tunela zahŕňa sanáciu kamenného ostenia tunela (chemická injektáž, odvodnenie) a tunelových portálov, rekonštrukciu železničného zvršku v tuneli a priľahlých úsekoch trate.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

Železnice Slovenskej republiky

Naše služby

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Podobné projekty