Tunely Ovčiarsko a Žilina

V rozostavanom úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sú vo výstavbe dva tunely: Ovčiarsko s dĺžkou 2360 m a Žilina s dĺžkou 690 m. Oba tunely sa nachádzajú v karpatskom flyši v geologicky náročných pomeroch. Obzvlášť náročné bolo razenie tunela Žilina, nakoľko horninový
masív pozostáva z poddajných, silno zvetraných až rozložených ílovcov charakteru zemín. Oba tunely pozostávajú z dvoch tunelových rúr, každá s dvomi jazdnými pruhmi. Oba tunely boli razené cyklicky (novou rakúskou tunelovacou metódou) a vyhotovené s dvojvrstvovým ostením.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

Dopravoprojekt a.s. Bratislava

Naše služby

Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby

Podobné projekty