Požiarne vodovody v tuneloch Svrčinovec a Poľana

Na zabezpečenie zásobovania oboch tunelov vodou na hasenie požiarov budú slúžiť požiarne vodovody v zmysle národných predpisov. Oba požiarne vodovody zahŕňajú požiarne nádrže, automatické tlakové stanice vrátane riadenia a regulácie a potrubné rozvody s portálovými a tunelovými hydrantmi. Požiarny vodovod v tuneli Svrčinovec je navrhnutý ako nezavodnený, DN 125, z tvárnej liatiny s tepelnou izoláciou. Požiarny vodovod v tuneli Poľana je navrhnutý ako zavodnený, DN 150, z tvárnej liatiny s elektrickým ohrevom a tepelnou izoláciou.

Objednávateľ

Združenie D3 Svrčinovec – Skalité (VÁHOSTAV-SK – Doprastav – STRABAG – Metrostav)

Naše služby

Dokumentácia zmeny stavby, Dokumentácia na realizáciu stavby, Dokumentácia skutočného realizovania stavby, Manuál užívania stavby

Podobné projekty