Tunel Bikoš

Projekt v skratke

Tunel Bikoš je jedným z dvoch navrhnutých tunelov na severnom obchvate Prešova, ako súčasti rýchlostnej cesty R4. Približne 1,15 km dlhý tunel bude prekonávať rovnomenný kopec v katastri Veľkého Šariša. Dvojrúrový tunel bude pozostávať z razenej časti a dvoch hĺbených častí v oblasti portálov. Na razenie tunelových rúr sa navrhuje cyklické razenie s horizontálnym členením výrubu.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

IG „R4 Prešov“ (vedúci člen: HBH Projekt spol. s r.o.Brno)

Naše služby

Dokumentácia na ponuku, Dokumentácia na stavebné povolenie

Podobné projekty