Tunel Bikoš

Projekt v skratke

Tunel Bikoš je jedným z dvoch navrhnutých tunelov na severnom obchvate Prešova, ako súčasti rýchlostnej cesty R4. Približne 1,15 km dlhý tunel prekonáva rovnomenný kopec v katastri Veľkého Šariša. Dvojrúrový tunel pozostáva z razenej časti a dvoch hĺbených častí v oblasti portálov. Konvenčné razenie prebiehalo v geologicky náročných podmienkach najmä v úseku od južného portálu.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

IG „R4 Prešov“ (vedúci člen: HBH Projekt spol. s r.o. Brno), Dopravoprojekt a.s., divízia Prešov

Naše služby

Dokumentácia na stavebné povolenie, Dokumentácia na ponuku, Dokumentácia na vykonanie prác, Autorský dozor.

Podobné projekty