Tunel Čebrať

Projekt v skratke

Cestný tunel Čebrať je súčasťou úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Dvojrúrový tunel má dĺžku približne 3.6 km s nadložím do 310 m. Navrhnuté je cyklické razenie s horizontálnym delením čelby. Počas razenia prebiehajú súbežne aj práce na sekundárnom ostení (izolácia, drenážny systém, betonáž). Z tohto dôvodu bolo potrebné pre zvyšnú časť razenia zabezpečiť vetranie pomocou zvislých vetracích vrtov.

Zahrnuté kompentencie

Podzemné stavby

Objednávateľ

Geoconsult s.r.o.

Naše služby

Dokumentácia pre územné rozhodnutie až Dokumentácia pre realizáciu stavby.

Podobné projekty